Skip Navigation Links
 

Teos Marina Santamanu WELLNESS & SPA


Yönetim Dünyası Facebook
Twitter Yönetim Dünyası


Haber Bülteni
 
EĞİTİM PROGRAMLARI
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARAŞTIRMA ANALİZ DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

Yönetim Dünyası Eğitim ve Danışmanlık

Yönetim Dünyası'nda Bulabilecekleriniz..


Yönetim Dünyası,güçlü olmak tesadüfî değildir” sloganıyla yola çıkıp
kişilerin güçlü olmak için kendilerini eğitim desteğiyle geliştirebileceklerini ve diğerlerine göre fark yaratabileceklerini düşünmektedir. Kişilere yönelik eğitim paketleri ve kurumsal eğitimler ile gelişimin sürekliliğini desteklemektedir. Eğitimlerimizi deneyimli uzmanlar eşliğinde gerçekleştirip küçük gruplar halinde eğitim planlarımızı oluşturarak etkili bir öğrenme sürecini gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Yönetim Dünyasında; genel yönetim, kişisel gelişim, kalite yönetimi, sağlık hizmetleri ve turizme yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Eğitimler kurumunuzda verilebileceği gibi Yönetim Dünyası eğitim merkezlerinde de verilebilmektedir.

Hastane Hizmet Kalite StandartlarıÜlkemizde, hasta ve çalışan güvenliği kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve oldukça olumlu etkileri görülen bir dizi kalite geliştirme faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu doğrultuda en son gelişme olarak 2011 yılında Hastane Hizmet Kalite Standartları oluşturulmuş ve tüm hastanelerin bu standartlar üzerinden değerlendirilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda, hastaneler bir düzü düzeltici faaliyetlerde bulunmuştur. Bunun yanında, hataların oluşmadan önlenebilmesi amacıyla önleyici faaliyetler belirlenmiştir. Sonuç olarak, Bakanlık tarafından görevlendirilen bağımsız denetmenler ... devamı...


  Sağlık Hizmetlerinde Hasta Hakları ve İletişim

Ülkemizde hasta hakları yönetmeliği 1998 yılında yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten itibaren özellikle devlet hastanelerinde hasta hakları birimleri oluşturularak ilgili kişiler bu birimlerde görevlendirilmiştir; ancak hasta hakları uygulamaları sadece bir kişi ya da bir birim tarafından yürütülemez. Bunun nedeni hasta hakları uygulamalarının bir ekip işi olduğu gerçeğidir. Sağlık kurumların hasta kayıt elemanından hekime, hemşireden laboranta, güvenlik personelinden hastane müdürüne, satın alma uzmanından temizlik personeline kadar herkesin hasta haklarını içselleştirmesi gerekmektedir. Bunu başarabilmek için öncelikle  hasta hakları ve ülkemizde yönetmelikle çerçevelendirilmiş uygulamalar konusunda bilinçlenmek ve bilinçlendirmek gerekmektedir.
 
Hasta Hakları ve İletişim Eğitim & DanışmanlıkHasta haklarının temelini oluşturan, hasta-sağlık personeli iletişimi sağlık hizmetlerinde oldukça önemli bir konudur. Hastaneye veya herhangi bir sağlık kurumuna başvuran hasta veya yakını zor durumdadır ve bir an önce bu zor durumdan kurtulmak ister, içinde bulunduğu psikolojik durum çok farklıdır, bu nedenle sağlık personelinin hastaya veya yakınına yaklaşımı, onunla kurduğu iletişim ve sağlık personelinin anlaşılabilirliği oldukça önemlidir. Bu kapsamda hasta hakları, hasta odaklı iletişim ve beden dili, empatik dinleme, zor insanlarla başa çıkma teknikleri gibi konuların içeriğini oluşturduğu bir eğitimin sağlık personeline sunulması hem hasta odaklılık bilincini artırabilecek, hem hizmet kalitesini artırabilecek ve de hasta memnuniyetini yükseltebilecektir.


Özdeğerlendirme büyük veya küçük ölçekli, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm örgütlere etkili bir şekilde çalışmaları için katkıda bulunmaktadır. Özdeğerlendirme süreçleri, ilk olarak örgütlerin güçlü yönlerini ve yapılabilecek gelişmeleri açık bir şekilde belirlenmesine olanak tanımaktadır. İlerleme için izlenen değerlendirme süreçleri ve gelişim planları bu süreçte başlatılmaktadır. Örgütler değerlendirme ve faaliyete geçme döngüsünün devamlılığını sağlayabildikleri takdirde gelişmeyi gerçekleştirmiş olacaklardır.
 

Daha Hızlı Çözüm Üretmek İçin...  


Değişen dünyada problem çözmek, doğru kararlar almak ve kalite geliştirmek için akılcı tekniklerden yardım alabilirsiniz. Sağlayacağımız danışmalık kurumuzdaki tüm çalışanlardan elde edeceğimiz veriler ile şekillenip, herkesin katılımı ile sürdürülecektir. 
 
Hızla gelişen SPA Hizmetleri bu hizmeti sunan turizm işletmelerinin ayrıcalıklı hale gelmelerini sağlamıştır. Bu konuda alınacak profesyonel yardım, sektörde lider konuma ulaşmış bir turizm işletmesi olmaya imkan tanımaktadır. Bu nedenle iyi belirlenmiş müşteri profili, müşteri istek ve beklentileri...
Kalite Yönetimi Eğitimi

ISO Yönetim Sistemleri Belgeleri...  


Yoğun rekebetin yaşandığı bugünlerde ISO Belgesine sahip olma ayrıcalığını yaşamalısınız. ISO Kalite Belgeleri ile firmanızın rekabet avantajı sağlayarak sektörde daha kuvvetli bir konuma ulaşmasını sağlayabilirsiniz...

SPA YÖNETİMİ

0232 422 40 41
 

MEB ONAYLI SPA YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ
 
Yeni çıkartılan KHK'ye göre SPA sektöründe görev yapan işletmecilerin, müdürlerin, mesul müdürlerin ve yeni işyeri açacak olanların MEB onaylı SPA Yöneticiliği sertifikasını almaları gerekmektedir. Bu sertifikaya sahip olmayan kişiler bu görevlerde çalışamaz, çalıştırılamaz.
 

Web tasarım mevki.com