Skip Navigation Links
 

Teos Marina Santamanu WELLNESS & SPA


Yönetim Dünyası Facebook
Twitter Yönetim Dünyası


Haber Bülteni
 
Yönetim Dünyası, bireylerin kendilerini geliştirmek amacıyla ihtiyaç duydukları eğitimleri alabilecekleri bir kurumdur. İş piyasasında eğitim görmüş oldukça genç olmasına rağmen, bu kişilerin uygulamada istenileni verememeleri onların başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, kişisel gelişim eğitimlerinin amacı, bireylerin teorik olan bilgi birikimlerini pratiğe dönüştürebilmelerini sağlamaktır.
 
Bireysel gelişim kişinin kendini sosyal bir çevrede rahat hareket edebilme, saygı ve değer görme, iyi ilişkiler kurabilme ve kişisel motivasyonunu artırmaya yönelik olduğu gibi meslek edindirmeye yönelik olarak da gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda amacımız hem mesleksel anlamda hem de kişisel anlamda donanımlı yaşam kalitesi yüksek bireyler yetiştirmektedir.
 
                             
 

 

 
Yönetim Dünyası, bir işletmenin kurumsal bir yapıya dönüşebilmesinin "BİZ KÜLTÜRÜ" ile gerçekleşebileceğini savunan ve bunun için çalışmalar gerçekleştiren bir kuruluştur. Aynı zamanda bir işletmenin geliştirme ve iyileştirme çabalarında hem eğitim desteği almasını hem de bilgiyi kendi üretip tüketen bir işletme olarak "öğrenen organizasyon" olmasını desteklemektedir.
İşletmelerin dış müşterilerinin memnuniyeti iç müşteri memnuniyeti ile doğru orantılı olduğundan dolayı hem işletme çıkarları hem de çalışan çıkarları açısından kurumsal eğitimlerin önemi tartışılmaz bir gerçektir.
 
Bu bağlamda ortak bir kültür oluşturmak, gelişim, ilerleme, rekabet avantajı sağlama, iç ve dış müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla Yönetim Dünyası ekibi olarak kurumsal eğitimlere de başarıyla imzamızı atmaktayız.
 
Tüm sektörlere yönelik olarak kurumsal eğitimler gerçekleştirdiğimiz gibi spesifik olarak sağlık ve turizm sektörüne özel kurumsal eğitim programları da hazırlayıp sunmaktayız.
 
  
 
           
 
 

Web tasarım mevki.com