Skip Navigation Links
 

Teos Marina Santamanu WELLNESS & SPA


Yönetim Dünyası Facebook
Twitter Yönetim Dünyası


Haber Bülteni

ARAŞTIRMA, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ


 

Veri Analizi ve Değerlendirmeleri Özellikle kalite bilinci ile yönetilen işletmeler, "Kanıta Dayalı Yönetim" felsefesini benimsemektedirler. Kanıta dayatlı yönetim felsefesi, tüm alınan kararların sağlıklı bir şekilde toplanan verilerin analiz edilmesi ile karar verme sürecinin daha rasyonel şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.  
 
 Kanıta Dayalı Yönetim felsefesinde işletmeler;
  • Var olan durumlarının ne olduğu konusunda bilgi toplama,
  • Çalışanlarının süreçlerle ilgili görüşlerini değerlendirmek,
  • Müşterilerinin ürettikleri ürün veya sundukları hizmet ile ilgili memnuniyetlerini değerlendirmek,
  • Gelecek hedeferi oluşturmak,
  • Bu hedeflere ulaşmak için stratejiler belirlemek durumundadırlar.

İşletmenin her bir sürecinde alınan bir kararın sağlam temeller üzerinde olması ve sağlıklı bir şekilde toplanmış verilere (kanıta) dayalı olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, kanıta dayalı yönetim felsefesinin vazgeçilmez konusu . Araştırma, Analiz ve Değerlendirme Hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.


Veri Analizi ve DeğerlendirmeleriBu doğrultuda, kanıta dayalı yönetim felsefesinin vazgeçilmez konusu Araştırma, Analiz ve Değerlendirme Hizmetleridir.
 
Araştırma, Analiz ve Değerlendirme Hizmetleri ile;
  • İç ve dış müşteri görüşlerinin tespiti,
  • Bu görüşler doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilerin belirlenmesi,
  • Mevcut durumun belirlenmesi,
  • Geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunulması ile ilgili yorumlara ulaşılabilmektedir.

 

Veri Analizi ve Değerlendirmeleri


Veri Analizi ve Değerlendirmeleri; sürdürülebilir ve sağlıklı müşteri ilişkilerinin kurulabilmesi, ancak onların ihtiyaç ve beklentilerinin doğru bir şekilde tespit edilip değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, pazarlama ve satış çabalarına da yön göstermektedir.
Yönetim Dünyası Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak;
Müşteri-Potansiyel Müşteri Eğilim ve Beklenti Araştırma ve Değerlendirmeleri
 
İşletmelerin hedef pazarlarının belirlenmesi ve bu pazarda bulunan hedef kitledeki müşteri ve potansiyel müşterilerin eğilim ve beklentilerini belirlemek ve üst yönetimin çıkarımsal analizlerle karar verme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla veri toplama, analiz etme, yorumlama ve raporlama hizmetlerinin sunulması.
 
Müşteri Memnuniyeti Araştırma ve Değerlendirmeleri
 
İşletmelerin sundukları hizmetlerin müşteriler tarafından nasıl algılandığı ve müşteriler üzerinden yarattığı memnuniyet, müşteri bağlılığı, hizmet sunumunda geliştirilmesi gereken noktaların tespiti ve geliştirilip giderilmesi için veri toplama, analiz etme, yorumlama ve raporlama hizmetlerinin sunulması.
 
İnsan Kaynakları Araştırma ve Değerlendirmeleri
 
İşletmelerde her kademede görev yapan personelin gerek işi gerek görev yaptığı kurum gerekse de liderleri ve iş arkadaşları ile ilgili ile ilgili düşünce ve fikirlerinin ortaya çıkarılması için gereken verinin toplanması analiz esilmesi, yorumlanma ve raporlanması hizmetlerini kapsamaktadır.  Bunun yanı sıra personel eğitim ihtiyacının tespiti ve buna yönelik olarak kariyer planlama çerçevesinde eğitim planının geliştirilmesi hizmeti de sunulmaktadır.
 
Gizli Müşteri Araştırma Çalışmaları-3. Göz Değerlendirmeleri
 
Sürdürülebilir ve sağlıklı müşteri ilişkilerinin kurulabilmesi, ancak onların ihtiyaç ve beklentilerinin doğru bir şekilde tespit edilip değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Müşterilerin düşünce ve fikirlerini gerçekçi olarak ortaya çıkartmak, işletmenin geliştirilmesi gereken yönlerini tespit etmek, değerlendirme konusundaki körlükleri ortadan kaldırarak 3. göz değerlendirme yapmak ve bu yolla işletme için gereken önlemlerin alınmasını kolaylaştıracak bilgi ve verileri toplama, ortaya çıkarma, analiz etme, yorumlama ve raporlama hizmetleri sunulmaktadır.


Ayrıntılı bilgi için 0232 463 11 92 no'lu telefondan ulaşabilirsiniz.

Web tasarım mevki.com