Skip Navigation Links
 

Teos Marina Santamanu WELLNESS & SPA


Yönetim Dünyası Facebook
Twitter Yönetim Dünyası


Haber Bülteni
ÖZDEĞERLENDİRME VE İŞ MÜKEMMELLİĞİ

Özdeğerlendirme ve İş MükemmelliğiÖzdeğerlendirme, sistematik bir şekilde örgütün süreçlerini incelemesi, güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemesidir. Bir örgütte gerekli göstergelerle ölçümler yapılarak yani gerçek verilere dayanılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda örgütün süreçlerinde kaliteyi yakalamış olduğunun kanıtlanmasından sonra özdeğerlendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle öncelikle tüm süreçlerinde kalite yönetimi prensiplerini benimseyen örgütler özdeğerlendirme çabalarını başarılı bir şekilde tamamlayabilmektedirler.
 
Genel olarak, özdeğerlendirme sürecine dayanan ödüllerin, mükemmellik modelleri, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çerçevesinde oluşturulmuştur. Modeller sadece ürün ve hizmet mükemmelliği ya da örgütün oluşturduğu geleneksel kalite kontrol metotlarına odaklanmamaktadır. Aynı zamanda modellerde genel yönetim faaliyetlerine, nihai sunumun kalitesine etki eden davranış ve süreçler de dikkate alınmaktadır. Ödüllerin temelinde var olan modeller, sonuçta elde edilen nihai hizmet ya da ürünün kalitesinin, süreçlerin ve çalışanların çabalarının entegre olduğu karmaşık bir sonuç olduğu şeklinde ifade edilebilmektedir.
 
Sonuç olarak özdeğerlendirme süreci örgütün çevrede var olan fırsatları fark etmesini ve bunu örgütün avantajına dönüştürmesini sağlamaktadır. Örgütün güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine, örgütte “mükemmellik” kavramının benimsetilmesi çabalarına, mükemmellik yolunda örgütün ilerleme düzeyine, nasıl bir süreçten geçildiği ve diğer örgütlerle nasıl karşılaştırmalar yapılıp bunlardan fayda sağlanacağına yol göstermektedir.

Özdeğerlendirme ve İş MükemmelliğiÖzdeğerlendirme büyük veya küçük ölçekli, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm örgütlere etkili bir şekilde çalışmaları için katkıda bulunmaktadır. Özdeğerlendirme süreçleri, ilk olarak örgütlerin güçlü yönlerini ve yapılabilecek gelişmeleri açık bir şekilde belirlenmesine olanak tanımaktadır. İlerleme için izlenen değerlendirme süreçleri ve gelişim planları bu süreçte başlatılmaktadır. Örgütler değerlendirme ve faaliyete geçme döngüsünün devamlılığını sağlayabildikleri takdirde gelişmeyi gerçekleştirmiş olacaklardır.
 
Özdeğerlendirme ve İş MükemmelliğiÖzdeğerlendirme sonucunda elde edilecek yaralar:
  • Örgütün güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanlarını tanımlamak ve değerlendirmek ve ilerleme sürecini periyodik olarak ölçmek için yapılandırılmış, gerçeklere dayalı bir yaklaşım sağlamaktadır.
  • Kuruluşu hem kurum hem de iş birimi düzeyinde değerlendirmektedir.
  • Çalışanlar, gerekli kavramlar ve özdeğerlendirme modeli ile ilgili eğitilmektedir. Böylelikle çalışanlar, örgüt yönetimi ve geliştirmeleri kendi sorumlulukları ile ilişkilendirebilmektedir.
  • İyi uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
  • İş planı ve stratejilerin oluşturulmasını iyileştirmektedir.
  • Günlük faaliyetlere, ilerleme girişimleri entegre edilmektedir.
  • Diğer örgütlerle karşılaştırma yapmaya olanak tanımaktadır ve iyi uygulamaların örgütler arası paylaşılmasına olanak tanımaktadır.

Web tasarım mevki.com